Huisregels Agora Bioscoop

 

 1. Entreebewijs: Toegang tot Bioscoop Agora is alleen mogelijk met een geldig plaatsbewijs, dat op elk moment getoond moet kunnen worden.

 2. Consumpties: Het nuttigen van zelf meegebrachte drink- of etenswaren is niet toegestaan.

 3. Leeftijdskeuring: De bioscoop is wettelijk verplicht de leeftijdskeuring voor films na te leven. Er kan daarom om legitimatie worden gevraagd. Indien u niet aan de vereiste minimum leeftijd voldoet of niet kunt aantonen daaraan te voldoen, moeten wij u de toegang tot de desbetreffende filmvoorstelling onthouden.  

 4. Kinderen tot en met 1 jaar krijgen geen toegang tot de film in verband met kans op gehoorbeschadigingen.

 5. Alcohol: Jonger dan 25  = Legitimeren. Vanwege de leeftijdsgrens van 18 jaar is legitimatie noodzakelijk bij aankoop van alcoholische dranken. Bezoekers jonger dan 18 jaar die alcohol gebruiken, evenals personen die alcohol geven aan deze bezoekers, worden verwijderd uit de bioscoop.

 6. Roken: In de gehele bioscoop is roken ten strengste verboden. Ook een alternatieve variant (bijv. elektrische sigaret e.a. ) is niet toegestaan. 

 7. Eigendommen: Bij beschadiging, diefstal of het verlies van uw eigen eigendommen kan Bioscoop Agora niet aansprakelijk worden gesteld. Bij beschadigingen aan onze eigendommen is de betreffende persoon aansprakelijk voor reparatie- en vernieuwingskosten.

 8. Verdovende middelen: Het nuttigen, gebruiken of in bezit hebben van verdovende middelen is ten strengste verboden.

Bij overtreding van bovenvermelde huisregels wordt de toegang ontzegd, zonder restitutie van entreegeld.

 

Hou s.v.p. rekening met uw medebezoeker door:

 1.        Uw mobiele telefoon uit te zetten tijdens de filmvoorstelling.
 2.        De stoelen te gebruiken die op uw kaartje staan aangegeven.
 3.        Tijdens de film geen luide gesprekken te voeren.
 4.        Geen discriminerend of aanstootgevend gedrag te vertonen.
 5.        Laat de ruimtes en faciliteiten waar u gebruik van maakt netjes achter
 6.        Indien van toepassing: Lever uw 3D bril na afloop van de voorstelling in,  in de daarvoor bestemde mand bij de uitgang van de foyer.