Kijkwijzer
Leeftijdsadvies
Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een film schadelijk kan zijn voor kinderen. Dit gebeurt ten eerste door middel van een leeftijdsadvies: alle leeftijden, 6 jaar, 12 jaar en 16 jaar.

  Niet schadelijk/alle leeftijden

  Let op met kinderen tot 6 jaar

  Let op met kinderen tot 9 jaar

  Let op met kinderen tot 12 jaar

Kinderen jonger dan 12 jaar onder begeleiding van een volwassenen worden toegelaten, mits de begeleider kennis heeft genomen van de classificatie. Kinderen jonger dan 12 jaar zonder volwassen begeleider worden niet toegelaten tot een film met de kijkwijzerclassificatie 12.

  Geen toegang voor kinderen jonger dan 16 jaar (ook niet begeleid door volwassene)

Agora Bioscoop houdt zich strikt aan de leeftijdskeuring van 16 jaar. Bij films gekeurd voor 16 jaar en ouder wordt bij twijfel naar legitimatie gevraagd. Indien de bezoeker jonger is en/of geen legitimatie kan tonen, wordt de toegang geweigerd. Zelfs als degene begeleid wordt door een volwassene. Neem dus altijd een geldig legitimatiebewijs mee.


Waarschuwing over inhoud

Naast het leeftijdsadvies zijn er pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholgebruik en grof taalgebruik.

  Geweld

  Angst

  Sex

  Discriminatie

  Drugs- en alcoholmisbruik

  Grof taalgebruik